Kjøpsbetingelser

Oppgitte priser før utsjekking er eksklusive MVA og frakt. 

Vi reserverer oss retten å kreve forhåndsbetaling fra fakturakunder med svak kredittverdighet eller løpende inkassosaker.

Faktura

Faktura med 14 dagers forfall eller i henhold til avtale.

Kundefordringer

Eventuelle innvendinger mot mottatt faktura skal gjøres omgående. Etter forfallsdato påløper purregebyr samt forsinkelsesrente, etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt i lov eller forskrift.

Vi påtar oss ikke ansvar for:

Forsinkelser som måtte oppstå hos underleverandører, driftsforstyrrelser, force majeure og eventuell andre omstendigheter vi ikke rår over.